• Odwiedziło nas: 114057 osób
  • Do końca roku: 139 dni
  • Do wakacji: -53 dni
Wtorek, 2018-08-14
Imieniny:
Alfreda, Maksymiliana

Odpłatność za przedszkole

Jesteś tu: » Strona startowa » Informacje organizacyjne » Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole od 1.01.2018  r. została ustalona na podstawie  Uchwały Nr L/1187/18  r. Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki roaz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.


Dla dzieci 3, 4  i 5  letnich bezpłatny czas przebywania w przedszkolu to 5 godzin dziennie, w godzinach 7-12

dla dzieci 6 letnich - 8 godzin, w godzinach 7 - 15.

Szczegóły związane z nową odpłatnością zostały przedstawione rodziicom na tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

 

Za każdy dzień nieobecności dziecka naliczane są odpisy wg. dziennika grupowego, które pomniejszają odpłatność w miesiącu następnym.

Dni odpłatności są ustalane na początku każdego miesiąca i w ogłoszeniu podawane do wiadomości rodzicom.

Należność za przedszkole należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Za odpłatność w placówce odpowiedzialna jest referent - p. Wanda. Godziny pracy: 7 - 15.

 

Podajemy nr konta do wpłat przez internet:  46 1020 5226 0000 6102 0417 0007 Bank PKO BP.

Wpłaty wyłacznie elektronicznie lub w kasach PKO BP S.A. bez prowizji.