• Odwiedziło nas: 103744 osób
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 156 dni
Środa, 2018-01-17
Imieniny:
Antoniego, Henryki

Odpłatność za przedszkole

Jesteś tu: » Strona startowa » Informacje organizacyjne » Odpłatność za przedszkole

Od 1 września 2014 r. - zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostem Miejskich w tej sprawie, opłaty za przedszkole (żywienie i miejsce) będą przyjmowane wyłącznie w:

  • Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro) oraz
  • kasach każdego oddziału Banku PKO BP S.A. (bez dodatkowych opłat)
  • przelewm internetowym.

Odpłatność za przedszkole od 1.09. 2015 r. została ustalona na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw i jest uzależniona od godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1327/14  r. Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 522)


Dla dzieci 3 i 4 letnich bezpłatny czas przebywania w przedszkolu to 5 godzin dziennie, w godzinach 7-12 (par. 8 pkt.28 Statutu Przedszkola)

dla dzieci 5 i 6 letnich - 8 godzin w godzinach 7-15 (zgodnie ze Statutem Przedszkola).

Szczegóły związane z nową odpłatnością zostały przedstawione rodziicom na tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

 

Za każdy dzień nieobecności dziecka naliczane są odpisy wg. dziennika grupowego, które pomniejszają odpłatność w miesiącu następnym.

Dni odpłatności są ustalane na początku każdego miesiąca i w ogłoszeniu podawane do wiadomości rodzicom.

Należność za przedszkole należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Za odpłatność w placówce odpowiedzialna jest referent - p. Wanda. Godziny pracy: 7 - 15.

 

Podajemy nr konta do wpłat przez internet:  46 1020 5226 0000 6102 0417 0007 Bank PKO BP.